Er spelen bij het oprichten van een museum verschillende vraagstukken. Zo is het belangrijk de keuze te maken of je het museum uiteindelijk in het museumregister wilt laten opnemen. Het register is het kwaliteitskeurmerk van het museumveld. 

Het lidmaatschap van de Museumvereniging is vanaf 1 januari 2009 gekoppeld aan deze registratie. Verder verwijzen wij naar de museumconsulent van je provincie.