De aanjagers zijn verantwoordelijk voor het aanjagen van activiteiten binnen hun netwerk. Je zorgt ervoor dat er elk jaar minimaal één fysieke en één online bijeenkomst plaats vindt. Je hoeft niet direct verantwoordelijk te zijn voor de organisatie van alle evenementen in het netwerk maar je zorgt wel voor voldoende contactmomenten en activatie van de leden in de groep.