De Museumvereniging is een brancheorganisatie van musea. Dat betekent dat alleen musea lid kunnen zijn, vertegenwoordigd door hun directeur. Alle medewerkers van een museum dat lid is kunnen participeren in één of meer van de 8 Museumnetwerken. Wij noemen dat  participanten. Alle voordelen van het lidmaatschap van het museum vervallen automatisch als je niet meer bij het museum werkt.