Binnen de netwerken is ruimte om actuele thema’s te agenderen en te bespreken. Daarnaast komen er werkgroepen en organiseert de Museumvereniging ook evenementen met als doel de 5 speerpunten uit het meerjarenplan na te jagen. Hieronder vallen onder andere duurzaamheid en diversiteit en inclusie. De werkgroepen gaan later dit kalenderjaar van start. Meer informatie daarover volgt.