Per 1 januari 2023 zijn 460 instellingen aangesloten bij de Museumvereniging. Hiervan zijn 426 geregistreerde musea, 27 niet-museale instellingen met erkenning gelieerde instellingen en 7 belanghebbenden.