Algemene voorwaarden voor musea

Een belangrijk middel voor musea om hun bezoekersaantal te vergroten en daarmee meer inkomsten te verwerven is het accepteren en verkopen van de Museumkaart. De Museumvereniging heeft de exploitatie van de Museumkaart uit handen gegeven aan een aparte stichting: Stichting Museumkaart (SMK). Deze stichting tracht dit doel te bereiken door de Museumkaart onder de aandacht te brengen van (potentiële) museumbezoekers, door de aanschaf, verlenging en afhandeling van de Museumkaart voor bezoekers en musea te faciliteren, door informatie te verstrekken over de mogelijkheden van het gebruik van de Museumkaart en door de opbrengsten die met de Museumkaart worden gegenereerd te verdelen onder de musea die de Museumkaart verkopen en accepteren.

Teneinde de exploitatie van de Museumkaart op een correcte manier uit te voeren, dienen Musea in te stemmen met algemene voorwaarden, die hieronder staan vermeld.