Cultural Governance

Binnen de museumwereld krijgt goed bestuur steeds meer aandacht. Men ziet in dat goed bestuur, adequaat toezicht en transparantie belangrijk zijn voor het maatschappelijk verantwoord functioneren van professionele organisaties.

Instrument om goed bestuur te bevorderen

Door Cultuur & Ondernemen is een instrument ontwikkeld om goed bestuur in de non-profit sector te bevorderen. Deze Code Cultural Governance houdt rekening met de diversiteit aan instellingen in de culturele sector door het geven van principes en goede voorbeelden uit de praktijk. Tevens biedt de code voorbeeldstatuten en -reglementen ter ondersteuning bij de implementatie.

Openheid en verantwoording

De code biedt houvast voor verantwoording en openheid. Dit tegen de achtergrond van verschuivende rollen van de overheid en de markt en van het stimuleren van marktwerking en ondernemerschap. Overheden, publiek, sponsoren, vrienden-organisaties en andere stakeholders willen inzicht in de effectiviteit en efficiëntie van een organisatie.

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder