Het Collectieve Creatieve Cultuurdebat

Creativiteit, kunst, erfgoed en cultuur zijn als fundament onmisbaar in onze samenleving. Cultuur is een grondrecht van en voor iedereen.


Toch blijven nog veel kansen onbenut, zo blijkt uit een recent rapport in opdracht van de Tweede Kamer. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen is de vraag: hoe kijken politieke partijen naar de toekomst van creativiteit en cultuur?

Debat

Op woensdagmiddag 15 november gaan – kandidaat – Tweede Kamerleden met elkaar in debat over kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve industrie. Aan de hand van diverse stellingen spreken zij over het onbenutte potentieel van de sector. Zij wisselen van gedachten over hoe zij de bestaanszekerheid van werkenden in de sector willen verbeteren. Daarnaast schetsen zij hun visie op de rol van de culturele en creatieve sector in onze maatschappij. Werk jij in de culturele sector? Meld je gratis aan voor het debat in Tivoli Vredenburg!

Het Collectieve Creatieve Cultuurdebat
Debat Kunst voor Klimaat #4
6 december 2023

Debat Kunst voor Klimaat #4

Symposium Oral History, een stap verder 
8 december 2023

Symposium Oral History, een stap verder