Federatie Cultuur

De Museumvereniging is één van de leden van de Federatie Cultuur.

Belangen

De Federatie bundelt de branche- en werkgeversverenigingen in onder meer de podiumkunsten, musea, bibliotheken, centra voor de kunsten, podia en beeldende kunst en behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze branches. De Federatie Cultuur werkt samen met andere partijen aan de beste maatschappelijke inbedding van de sector kunst & cultuur. Daartoe behoren de overheden, vakbonden, het kunstvakonderwijs, VNO-NCW, MKB-NL en Kunsten’92