Toekomst van werken in musea

Hoe blijf je in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en trends als werkgever ook in de toekomst aantrekkelijk?

Uitdaging

De museumsector staat voor de grote uitdaging op het huidige professionele niveau te blijven acteren en zich tegelijkertijd te willen ontwikkelen als duurzaam ondernemer en werkgever. Dit maakt het noodzakelijk op alle niveau’s in de museumsector hierover beleid te ontwikkelen en dat uit te werken. Deskresearch en ruim 30 interviews geven een goed en uitgebreid beeld van de museumsector en de vraagstukken die spelen. Deze bevindingen zijn vertaald naar aanbevelingen op 3 vlakken: een HR-agenda voor de sector, praktische handvatten en een notitie voor de CAO-delegatie.