Museale netwerken

Als Museumvereniging is het onze taak te bouwen aan een sterke(re) band tussen de leden. Wij stimuleren dat musea kennis & kunde delen, want een sterk ledenplatform draagt bij aan een sterk museumveld.

Netwerken

Om expertise te delen en onder meer kennis en collectiestukken uit te wisselen hebben musea zich de laatste jaren verenigd in verschillende netwerken. Deze samenwerkingen ontsluiten topstukken voor musea die ze niet in hun collectie hebben. Bovendien bereiken musea met gezamenlijke exposities met vrijwel dezelfde middelen een groter en diverser publiek.

M6

Stichting M6 is een samenwerkingsverband van 6 stadsmusea: Museum Gouda in Gouda, het Markiezenhof in Bergen op Zoom, Gemeentemuseum Het Hannemahuis in Harlingen, het Westfries Museum in Hoorn, het Stedelijk Museum Zutphen in Zutphen en Limburgs Museum in Venlo. De musea speuren in het depot van het Rijksmuseum naar verrassend werk van onbekende meesters en onbekend werk van beroemde schilders. Van 2018 t/m 2025 organiseren zij 4 reizende tentoonstellingen met als thema Aarde, Water, Lucht en Vuur.

Canon

Een ander bekend voorbeeld is het Canonnetwerk. In dit groeiende netwerk van Canon van Nederland-musea zijn topstukken te vinden die de hoogte- en dieptepunten uit de Nederlandse geschiedenis laten zien. De collectiestukken sluiten aan bij de vensters van de vernieuwde Canon en belichten uiteenlopende verhalen uit de Nederlandse geschiedenis.

Zuiderzeecollectie

Het Netwerk Zuiderzeecollectie is een samenwerkingsverband tussen musea rondom het IJsselmeer. Zij werken onder meer samen op het gebied van marketing en communicatie en voor de – digitale – ontsluiting van hun collecties. Op de website van het Mondriaan Fonds vind je een mooi overzicht  samenwerkingsprojecten van musea die allemaal een bijdrage van het fonds hebben ontvangen voor hun project.  

Musea & Herinneringscentra

Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 – SMH – is een samenwerkingsverband van 14 grotere musea en herinneringscentra en 30 kleinere musea en organisaties in Nederland, die gezamenlijk werken aan educatie, vrijwilligersbeleid en tentoonstellingen.