GTP berekening

Elk bezoek met een Museumkaart wordt vergoed. Deze vergoeding is gebaseerd op de gewogen gemiddelde toegangsprijs van het museum gekoppeld aan het aantal bezoeken met de Museumkaart. De GTP – gemiddelde toegangsprijs – is de rekeneenheid op basis waarvan musea een vergoeding ontvangen voor bezoeken met een Museumkaart. Bij de vaststelling van de GTP gebruiken we onderstaande gegevens.