Gezond, gemotiveerd & productief

De Museumvereniging heeft onderzoek laten doen naar duurzame inzetbaarheid in de museumsector. De uitkomsten zijn inmiddels geanalyseerd en besproken met een klankbordgroep. Bekijk het rapport.

Duurzaam inzetbaar

Werken voor musea verrijkt je leven, of je het nou als vrijwilliger doet of met een arbeidsovereenkomst. De Museumvereniging heeft onderzocht wat de ervaringen zijn met duurzame inzetbaarheid in de sector van medewerkers met een arbeidsovereenkomst, ongeacht of het museum deelneemt aan de Museum cao. De uitkomsten zijn i geanalyseerd, waar mogelijk vergeleken met andere sectoren, besproken met een klankbordgroep van HR-medewerkers uit musea en samen met de vakbonden verder verdiept. De conclusie is dat het altijd beter en bewuster kan, maar dat met name de dialoog tussen medewerkers en hun leidinggevenden continu aandacht verdient.

Gezond, gemotiveerd & productief aan het werk blijven 

Hoe ervaren museummedewerkers met een arbeidscontract de mate van arbeidsmobiliteit, aandacht voor gezondheid en vitaliteit, invloed van cultuur en – persoonlijk – leiderschap en ruimte voor flexibiliteit? Medewerkers van allerlei musea – verschillend in hoofdfinancier, type collectie of grootte – hebben zich hierover eind 2019 in een enquête uitgesproken. Zij blijken belang te hechten aan duurzame inzetbaarheid en werkgevers – de musea bieden daartoe ook al mogelijkheden. In het rapport vind je de uitkomsten, aangevuld met een aantal concrete maatregelen die kunnen bijdragen aan een werkklimaat waarin alle medewerkers, jong en oud, gezond, gemotiveerd en productief aan het werk kunnen blijven. De maatregelen lopen uiteen van algemeen (personeels)beleid tot individueel maatwerk. Zie ook paragraaf 5.2. Duurzame inzetbaarheid blijft hoog op de agenda van de Museumvereniging.