Museumregister Nederland

Nederland kent geen museumwet. De titel museum is dan ook niet beschermd.

Museumnorm


Om toch een standaard te stellen hebben de Museumvereniging en het Landelijk Contact van Museumconsulenten – LCM – in 2000 de Stichting het Nederlands Museumregister opgericht. Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum.

Samenwerken

Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm 2020. Musea die op of boven de minimumstandaard functioneren, vervullen hun museale taak naar behoren en worden opgenomen in het Museumregister. Zij ontvangen het certificaat Geregistreerd Museum. Musea die niet voldoen aan de standaard, maar wel de intentie uitspreken en aannemelijk maken ze binnen 3 jaar door te voeren, krijgen een voorlopige registratie. Daarnaast kent Nederland andere kwaliteitszorgtrajecten, zoals visitatie. De onafhankelijke Stichting Museumregister Nederland voert het beheer van het Museumregister uit.

Kwaliteit

Het doel van museumregistratie is kwaliteit van de Nederlandse musea zichtbaar maken, bewaken en verbeteren ten behoeve van het verantwoord beheer van het museale erfgoed in Nederland.

Bekijk de animatie die het het Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM) onlangs maakte over het Museumregister.

Op de website van het Museumregister kun je terugvinden wel musea onlangs een nieuwe vermelding in het Museumregister behaalden of de herijking van hun museumregistratie positief voltooiden. Meer informatie over het Museumregister.