De term museum is niet beschermd en daarom voor iedereen vrij te gebruiken.

Tijdens de ICOM General Conference in Praag in 2022 is de nieuwe internationale museumdefinitie door de internationale museumgemeenschap met een overweldigende meerderheid van 92% aangenomen.

Internationaal

De Museumvereniging steunt de definitie, een belangrijke graadmeter voor wat een museum is en wat het museum betekent voor de maatschappij. De vastgestelde internationale museumdefinite luidt:

‘A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.

Vertaling

Een museum is een permanente instelling zonder winstoogmerk, in dienst van de samenleving, gericht op het onderzoeken, verzamelen, bewaren, interpreteren en tentoonstellen van materieel en immaterieel erfgoed. Musea zijn openbaar, toegankelijk en inclusief en bevorderen diversiteit en duurzaamheid. Ze werken en communiceren ethisch, professioneel en met participatie van gemeenschappen. Musea bieden een verscheidenheid aan ervaringen met het oog op educatie, genoegen, reflectie en kennisuitwisseling.

Museumregister

Het Museumregister toetst instellingen op basis van de Museumnorm, een set kwaliteitscriteria inzake bedrijfsvoering, collectiebeheer en publiekszaken. De museumdefinitie is onderdeel van de Museumnorm. Door certificering bij het Museumregister laten musea zien dat zij aantoonbaar voldoen aan de museumdefinitie. Daarnaast is het een vereiste voor musea die lid willen worden van de Museumvereniging zich te registreren bij het Museumregister Nederland. 

De Museumvereniging zet zich continu in voor een sterk museumveld waar praktijk en beleid op elkaar aansluiten. De nieuwe museumdefinitie zet ons ertoe, na het vertalen, samen met partners als het Museumregister Nederland, de Museumconsulenten en ICOM Nederland, de Museumnorm samen met onze leden te herijken. Dit is relevant voor musea die voor het eerst een registratie aanvragen en ook voor al gecertificeerde musea omdat het Museumregister het na 5 jaar opnieuw bekijkt.