Vrijwel alle Nederlandse musea werken met vrijwilligers.


Voor kleine musea geldt dat zij soms volledig of vrijwel geheel draaien op de tomeloze energie en toewijding van onbetaalde krachten.

Uit Museumcijfers 2020 bleek dat de totale werkgelegenheid bij musea 39.500 was, waarvan ruim 26.000 (66%) onbetaald als vrijwilliger of stagiair. Bijna 19% van de musea heeft geen personeel in dienst en draait primair op vrijwilligers en stagiairs. Alleen door de deskundige inzet van álle medewerkers en vrijwilligers kunnen de Nederlandse musea zo’n 80 miljoen voorwerpen bewaren, onderzoeken, interpreteren en presenteren. 

Vrijwilligers zijn onmisbaar

Voor musea zijn vrijwilligers en stagiairs van groot belang; ze zijn goed voor 23% van de ingezette fte’s. Vrijwilligers zijn actief in bijna 2.660 voltijdbanen in de museumsector. Voor een op de 5 – kleine – musea geldt dat zij volledig draaien op vrijwilligers. Van de musea ervaart zo’n 40% een tekort aan vrijwilligers. Zeker met het oog op vergrijzing en de recente coronacrisis vormt dit een zorg voor de toekomst.

Financiële aard

De belangrijkste reden voor musea om met vrijwilligers te werken is van financiële aard. Al is de toegevoegde waarde van vrijwilligers qua expertise en draagvlak in de lokale samenleving ook van groot belang.

Toekomstgerichte bedrijfsvoering

De museumsector bouwt aan een hoge kwaliteit door gedragscodes en kennisdeling en door solide en toekomstgerichte bedrijfsvoering. Om onder meer gezonde, gemotiveerde en productieve vrijwilligers te stimuleren in hun ontwikkeling.

Ode aan alle museumvrijwilligers

Op YouTube kun je onze serie Ode aan de vrijwilligers terugkijken.