Meldpunt Mores

Mores is het meldpunt ongewenste omgangsvormen podiumkunsten-, televisie- en filmsector, kunstvakonderwijs en musea.

Regeling


Alle ruim 450 leden en gelieerde instellingen van de Museumvereniging zijn aangesloten bij het meldpunt. Musea kunnen de regeling Optreden tegen ongewenste omgangsvormen als leidraad gebruiken. 

Vertrouwen


Het meldpunt is geïnitieerd door verschillende organisaties in de podiumkunsten-, film- en televisiesector en is voor iedereen in deze sectoren werkt. Mores en de vertrouwenspersonen van het meldpunt zijn onafhankelijk. De vertrouwenspersonen zijn er voor je als je last hebt – gehad – van ongewenste omgangsvormen: seksuele intimidatie danwel seksueel misbruik, agressie en geweld, dus ook intimidatie en machtsmisbruik, discriminatie of pesten. Het maakt niet uit of het vandaag is gebeurd, vorige week, of 10 jaar geleden. De vertrouwenspersonen werken in absolute vertrouwelijkheid en hebben een geheimhoudingsplicht. Zonder jouw toestemming informeren zij niemand. Je kunt een vertrouwenspersoon ook anoniem benaderen. Veel organisaties hebben ook een eigen vertrouwenspersoon. Mores is hier aanvullend op.

Regeling tegen ongewenste omgangsvormen

In totaal 31 (branche)organisaties, waaronder de Museumvereniging, hebben zich aangesloten bij de Regeling Optreden tegen Ongewenste Omgangsvormen en verklaren alle inspanningen die daarbij horen te zullen uitvoeren. Musea kunnen deze regeling als leidraad gebruiken.