Mores is het steun- en adviespunt grensoverschrijdend gedrag voor de culturele en creatieve sector.

Alle ruim 450 leden en gelieerde instellingen van de Museumvereniging zijn aangesloten bij het steun- en adviespunt. Musea kunnen de Handreiking grensoverschrijdend gedrag als leidraad gebruiken. 

Handreiking grensoverschrijdend gedrag

Mores biedt een vangnet voor werkenden en studenten in de culturele, creatieve en mediasector. Heb je te maken (gehad) met grensoverschrijdend gedrag en kun of wil je niet bij een vertrouwenspersoon van je eigen organisatie of opdrachtgever terecht? Neem dan via WhatsApp of mail contact op met één van de vertrouwenspersonen van Mores.

De vertrouwenspersonen werken onafhankelijk en in vertrouwelijkheid. De mogelijkheden voor melders, de verantwoordelijkheden van leidinggevenden en werknemers en de werkwijze van de vertrouwenspersonen zijn uitgewerkt in de Handreiking grensoverschrijdend gedrag.