De Museumvereniging voert actief lobby voor haar leden.

Fijne kneepjes

Daarnaast brengt ze haar leden met een handleiding en workshops de fijne kneepjes van het lobbyvak bij.

Lobbyhandleiding 2022

Van het wetgevings- en beleidvormingsproces tot specifieke lobbyvaardigheden, het is de taak van musea zélf te lobbyen bij hun eigen provincie of gemeente. Om musea hierbij te helpen is er de lobbyhandleiding met een beknopte uitleg hoe het best te – starten met – lobbyen. Door deze convenanten kunnen musea die overheidscollecties beheren hun bruiklenen beperkt verzekeren. Overheidscollecties zijn per slot van rekening niet verhandelbaar en behoren niet tot het vermogen van de overheid. Het is misschien wel een culturele aderlating als een collectiestuk van een publieke eigenaar verloren gaat, maar het vermogen van deze eigenaar blijft gelijk. Om die reden stellen de Erfgoedwet en cultuurconvenanten de bruikleennemer niet langer aansprakelijk voor algeheel verlies of waardevermindering, maar alleen voor herstelbare schade.