Herkomstonderzoek

Het project Museale Verwervingen vanaf 1933, waarbij musea de herkomstgeschiedenis van hun collecties onderzochten, is eind 2018 afgerond 

Nooit afgelopen

Het doel van het project was te komen tot een inventarisatie van voorwerpen, waarvan de herkomstgeschiedenis verwijst naar roof, confiscatie, gedwongen verkoop of naar andere verdachte omstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1933 tot en met het einde van de Tweede Wereldoorlog. Museale Verwervingen vanaf 1933 heeft zich uitsluitend gericht op kunstvoorwerpen en joodse rituele objecten in de Nederlandse musea. Herkomstonderzoek houdt echter nooit echt op. Omdat steeds meer bronnen digitaal beschikbaar zijn, komt voortdurend nieuwe informatie over de herkomst van collecties beschikbaar. Herkomstonderzoek is en blijft een belangrijk onderdeel van verantwoord collectiebeheer: artikel 2.3 Ethische Code voor Musea. 

RCE

Sinds 2022 is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – RCE – het eerste aanspreekpunt voor mogelijke rechthebbenden, musea en andere collectiebeheerders over restitutiebeleid, procedure en herkomstonderzoek om het indienen van een restitutieverzoek te vergemakkelijken. Ook onderzoekers kunnen er advies vragen over herkomstonderzoek.