Musea opereren van oudsher in een internationale omgeving 

Tentoonstellingen reizen, bruiklenen gaan de hele wereld over en museummedewerkers beschikken over een mondiaal netwerk. Een branche die van nature internationaal actief is, vraagt om een internationale houding van de brancheorganisatie. We onderhouden dan ook uitstekende contacten met diverse collega-organisaties binnen en buiten Europa. Sinds mei 2014 toetsen we onze activiteiten aan een internationale beleidsparagraaf.

Actieve lobby

De Museumvereniging voert een actieve lobby en zoekt aansluiting bij relevante netwerken binnen Nederland en daarbuiten – met name in Brussel – om bij te dragen aan de optimale voorwaarden die nodig zijn om de museale sector – en in het bijzonder haar leden – internationaal te laten samenwerken. Daarbij gaat het in eerste instantie om belemmeringen in het bruikleenverkeer op te heffen vooral op het gebied van indemniteit.

Internationaal samenwerken

De Museumvereniging verspreidt kennis die de professionaliteit en het internationaal samenwerken van de museale sector, en haar leden in het bijzonder, bevordert. Daartoe volgt zij internationale museale ontwikkelingen op de voet en deelt deze met haar achterban. Ze verzamelt internationale ervaringen en voorbeelden van best practices van musea en draagt zorg dat deze toegankelijk worden gemaakt, zodat Nederlandse musea ervan kunnen leren. Daar waar een algemeen ervaren gebrek aan kennis het internationaal samenwerken belemmert zoekt de Museumvereniging naar opleidingen of biedt deze zelf aan.

De Museumvereniging communiceert over de internationale activiteiten van haar leden en wat deze opleveren in binnen- en buitenland. Die activiteiten, niet alleen tentoonstellingen, dragen bijvoorbeeld bij aan een positief imago van musea en Nederland, en ook aan de Nederlandse economie. Zij verbinden Nederland en andere culturen en/of landen aan elkaar of vergroten kennis over de collecties. Ook is internationale samenwerking een factor van belang om de maatschappelijke waarde van musea tot uitdrukking te brengen. Dat is een nadrukkelijke reden erover te vertellen.