Om collecties en objecten toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen beheren musea en erfgoedinstellingen de Collectie Nederland. 

Bruikleenverkeer speelt daarbij een cruciale rol. Het zorgt ervoor dat de Collectie Nederland zichtbaar is en in context voor het publiek te zien…

Van & voor iedereen

De Collectie Nederland is van én er voor iedereen: om onderzoek naar te doen, nieuwe inzichten te verkrijgen of om er simpelweg van te genieten. Kunstwerken en objecten uitlenen aan andere musea voor tentoonstellingen of onderzoek heet bruikleenverkeer. Omdat dit al jaren toeneemt, komt een steeds groter en meer divers publiek in aanraking met de Collectie Nederland. Ook benadrukt het de maatschappelijke relevantie van musea in educatief, economisch en politiek opzicht. De Museumvereniging onderschrijft daarom dat effectief bruikleenverkeer essentieel is voor de Collectie Nederland en informeert haar leden over de bestaande mogelijkheden rond binnenlands bruikleenverkeer.

Slimmer lenen

De leden van de werkgroep Slimmer Lenen hebben 8 uitgangspunten geformuleerd voor bruikleenverkeer binnen Nederland: delen, samenwerken, vertrouwen, motiveren, verrekenen c.q. financieren, verduurzamen, communiceren en informeren, toegelicht in de publicatie Slimmer Lenen. De directies van de instellingen in de werkgroep hebben deze uitgangspunten onderschreven. Hieronder zie je welke musea en instellingen aangesloten zijn. 

Wat betekent aansluiting?

Als een museum of collectiehoudende instelling zich aansluit, onderschrijft het de uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland en wil het hier zelf aan voldoen. Door onderschrijving treedt de instelling toe tot de groep musea die graag de zichtbaarheid van de Collectie Nederland op een professionele, zo simpel en efficiënt mogelijke manier wil vergroten door duidelijke en heldere afspraken over bruikleenverkeer. Aansluiting gebeurt op basis van vertrouwen en de mogelijkheid elkaar aan te spreken op de afspraken in de uitgangspunten. Musea kunnen zelf ook extra uitgangspunten toevoegen die het bruikleenverkeer eenvoudiger maken. De eerder genoemde 8 uitgangspunten zijn een minimale eis waaraan een museum moet voldoen om het logo te voeren waarmee het laat zien de uitgangspunten te onderschrijven.

Aangesloten musea

 • Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam
 • Belasting en Douanemuseum, Rotterdam 
 • Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam
 • Bonnefantenmuseum, Maastricht
 • CODA Museum, Apeldoorn
 • Drents Museum, Assen
 • Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden
 • Kunstmuseum Den Haag
 • Heerenveen Museum, Heerenveen
 • Het Nieuwe Instituut, Rotterdam
 • Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam
 • Limburgs Museum, Venlo
 • Maritiem Museum, Rotterdam
 • Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
 • Museum Catharijneconvent, Utrecht
 • Museum De Fundatie, Zwolle
 • Museum Gouda, Gouda
 • Museum Klok & Peel, Asten
 • Museumplein Limburg: Discovery Museum Kerkrade
 • Museum Rotterdam
 • Museum van de 20e Eeuw, Hoorn
 • Museum Van Loon, Amsterdam 
 • Naturalis Biodiversity Center, Leiden
 • Nederlandse Registrars Groep
 • Nederlands Fotomuseum, Rotterdam 
 • Nederlands Tegelmuseum, Otterlo
 • Nederlands Zilvermuseum, Schoonhoven
 • Paleis het Loo, Apeldoorn 
 • Purmerends Museum, Purmerend
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Den Haag
 • Rijksmuseum, Amsterdam 
 • Stedelijk Museum, Schiedam
 • Textielmuseum, Tilburg
 • Wereldmuseum Amsterdam
 • Wereldmuseum Berg en Dal
 • Wereldmuseum Leiden
 • Wereldmuseum Rotterdam
 • Zaans Museum, Zaandam
 • Zuiderzeemuseum, Enkhuizen