Code Diversiteit & Inclusie

De code Diversiteit & Inclusie biedt de culturele en creatieve sector handvatten om inclusie structureel te bevorderen. 

Gedragscode

De code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector. De code is zelfregulerend opgesteld door brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector met als doel de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving in de sector te representeren. Het is noodzaak dat de sector gelijkwaardig toegankelijk en aantrekkelijk is voor iedereen, waarbij iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd weet én zich gehoord en thuis voelt.   

Hoe werkt de code

De code Diversiteit & Inclusie richt zich specifiek op werkenden in de culturele en creatieve sector. Hij bestaat uit 5 principes, uitgewerkt in een stappenplan. Door de stappen uit te voeren pas je de code toe. Het is daarmee geen afvinklijst. Gedrag, inclusief denken en handelen, bepaalt de werking en de kracht van de code.

Overheden

Overheden die de code willen gebruiken bij de toekenning van subsidies, zien toe op de naleving van het principe ‘pas toe en leg uit’. De aanpak en verantwoording daarover door de organisatie geven aanleiding voor een terugkerend gesprek over de bevordering van diversiteit en inclusie. 

Impactstrategie

Een gedragscode staat nooit op zichzelf en gedrag verandert niet vanzelf. Om de organisaties te ondersteunen is een website ontwikkeld met tools, educatie, publicaties en voorbeelden uit de praktijk.

Over de code

De code Diversiteit & Inclusie, onderdeel van een breder Actieplan Cultuur & Creatief Inclusief, is geschreven in opdracht van de Federatie Cultuur. De penvoering van het Actieplan is per 2020 overgenomen door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie & Amateurkunst (LKCA).

De &Awards

Jaarlijks is in november de uitreiking van de &Awards tijdens het Code Diversiteit & Inclusie Event. De &Awards zetten jaarlijks een project én een professional in de schijnwerpers die met succes bijdragen aan meer diversiteit & inclusie in de organisatie, sector en/of de samenleving. De winnaars krijgen een geldprijs van € 20.000 of € 5.000.