Voor jouw digitaliseringsambities

 • Netwerk Digitaal Erfgoed

  Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) brengt niet alleen mensen samen die bezig zijn met digitaal erfgoed, maar ook hun netwerken, hun informatie, collecties en data, tools en activiteiten. Kortom: verbinding vormt het DNA van NDE.

 • Subsidiewijzer voor jouw digitale project – DEN

  Heb je een digitaal project voor ogen, maar ben je nog op zoek naar financiering? Verschillende fondsen dragen daar graag aan bij. DEN zet een aantal belangrijke fondsen op een rijtje en denkt met je mee bij het vinden van de juiste subsidieregeling.

 • Aanvraaghulp Mondriaanfonds

  Doorloop de vragen en vind de juiste regeling bij het Mondriaan Fonds. Lees altijd de bijbehorende uitleg en de voorwaarden van de regeling voordat je aanvraagt. Dan ga je goed van start.

 • Digitaal Erfgoed Coach

  Elke provincie heeft sinds 2019 een digitaal-erfgoed-coach bij wie erfgoedinstellingen terecht kunnen met hun vragen over het duurzaam toegankelijk maken van digitaal erfgoed. De coaches zijn via het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland aangesteld bij de provinciale steunpunten voor erfgoed.

 • SIDN fonds community

  Als fonds stimuleren ze kennisdeling en samenwerking, want samen staan we nu eenmaal sterker. Op deze pagina vind je daarom interessante financiers en fondsen binnen het digitale domein en relevante awards. Je vindt hier ook onze ‘SIDN fonds vouchers’ voor ondersteunde projecten, waarmee voor een specifieke vraag extra expertise ingeschakeld kan worden.

 • Voordekunst crowdfunding

  Voordekunst is hét platform voor crowdfunding in de creatieve sector. Doneer. Start een campagne. Maak het samen. Doe het voordekunst.

 • Kunstloc Brabant

  Meer weten over de digitale transformatie in de culturele sector? Kunstloc Brabant heeft er een kennispagina over ingericht.

Voor jouw verduurzamingsambities

 • ACTIE als Cultuur

  In juni 2023 hebben de Federatie Cultuur, Kunsten ’92 en de Taskforce culturele en creatieve sector het kennisplatform ACTIE als cultuur gelanceerd.
   
  Door gebruik te maken van de gezamenlijke slagkracht kunnen we de noodzakelijke stappen zetten om duurzaamheid een onlosmakelijk onderdeel te maken van het doen en denken van de gehele sector. Vanuit vijf ACTIE-punten vormen we een zelfstandig en gezamenlijk beleid en stellen we gedeelde doelen. Het verduurzamen van Accommodaties en omgeving, Communicatie en bewustwording van het publiek, Transport en reisbewegingen, Interne Bedrijfsvoering en Externe Partners en sponsoring. Deze vijf werkgebieden vormen de pijlers van ‘ACTIE’. Hiermee bieden we makers, creatieve ondernemers en instellingen richtlijnen, suggesties en aandachtspunten om direct aan de slag te kunnen en kennis uit te wisselen. 

 • Subsidie- en financieringswijzer

  De Subsidie- en financieringswijzer van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt jou financiële ondersteuning voor uw plannen te vinden. Geef aan wie je bent en wat je zoekt, en je krijgt een overzicht met regelingen op maat.

 • Keuzewijzer financiering voor monument: subsidie of lening

  Ga je aan de slag met jouw monument? Dan kunnen de onderhouds-, restauratie- of verduurzamingskosten behoorlijk oplopen. Gelukkig zijn er verschillende manieren om deze kosten te financieren. Ontdek hier welke financiering bij jou past.

 • Doe de check: financier het monument met een lening of hypotheek

  Als eigenaar van een monument kan je bij het Restauratiefonds aankloppen voor verschillende soorten leningen. Er zijn financieringsmogelijkheden voor aankoop, herbestemming en verduurzaming. Ontdek hier welke lening of hypotheek het best bij jouw situatie en plannen past.

 • Monumenten.nl: alles over monumenten onder één dak

  Monumenten.nl maakt je wegwijs in Monumentenland. Op dit online platform vindt je relevante informatie voor als je jouw monument wilt onderhouden, restaureren of verduurzamen. Via de Monumenten Community kan je andere eigenaren vragen stellen, kennis uitwisselen of elkaar ontmoeten. Of vind de juiste specialist in de Specialistenwijzer.

 • Monumentencoaches

  Nadja, Henrieke en Barbara zijn Monumentencoaches bij het Restauratiefonds. Zij maken (toekomstige) eigenaren van monumenten wegwijs in monumentenland. Heb je een vraag? Neem contact op via info@monumenten.nl. Bellen kan ook. Het nummer is 088 253 90 10.

 • Financieringswijzer Cultuur+Ondernemen

  Welke financiering past bij uw project, product of onderneming? Laat je adviseren en inspireren bij het vinden van de beste geldbronnen en een goede financieringsmix.

 • Advies voor verbouwen, verduurzamen of kopen van een ruimte door Cultuur+Ondernemen

  Hoe en waar vind je de juiste financiering voor verduurzamen?

 • Monumenten RCE

  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. Ze wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren gemeenten bij ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten. Op deze pagina vindt je allerlei informatie over monumenten.

 • Verduurzaming musea RCE

  Verduurzaming is een veelomvattend begrip voor musea. Het gaat om het gebouw, collectiebeheer, publieksbeleid en bedrijfsvoering. De eisen die aan collectiebehoud gesteld worden, komen niet altijd overeen met de behoefte aan comfort die bezoekers hebben wanneer ze het museum bezoeken. En ook zijn er in het (vaak monumentale) gebouw soms minder energiebesparende maatregelen mogelijk. Een grote uitdaging maar toch er is veel mogelijk en dit vindt je terug op deze website.

 • Dossier Cultuursubsidies Cultuur+Ondernemen

  Wat is een cultuursubsidie? Welke cultuursubsidies zijn er? Wie verstrekken de cultuursubsidies? Hoe vraag je subsidie aan? Krijg hier het antwoord op jouw subsidie vragen.

 • Subsidies en regelingen Rijksoverheid

  Energiebesparende maatregelen kunnen een flinke kostenpost zijn. De Rijksoverheid biedt daarom subsidies en regelingen aan. Vaak mag je die combineren. Zo maak je jouw bedrijf voordelig klaar voor de toekomst. Bekijk hier voorbeelden van subsidies en regelingen en ontdek wat er allemaal mogelijk is. Of vul de Subsidiewijzer in en zie waarvoor je in aanmerking komt.

 • Financiering en kennis van monumenten Restauratiefonds

  Monumenten hebben bewezen dat ze wel even meegaan. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw monument ook voor volgende generaties aantrekkelijk blijft? Bekijk hier financieringen en kennis van monumenten van het Restauratiefonds.

 • Groene Menukaart van Groene Grachten

  Op deze menukaart vindt je inspiratie voor het verduurzamen van jouw museumgebouw en bijgebouwen. Bekijk en vergelijk alle mogelijkheden.

 • BREEAM

  Wil je aan de slag met BREEAM-NL? Deze vijf stappen brengen je van ambitie naar duurzaam resultaat.

 • Quickscan herinrichting gebouw VSB fonds

  Ben je op zoek naar financiering van VSBfonds voor aanpassingen aan het gebouw of terrein van jouw instelling? Doe de quickscan om uit te zoeken of je in aanmerking komt voor het VSBfonds.

 • MKB Klimaatwerk tool

  De MKB Klimaatwerk Tool is een online instrument dat ondernemers helpt bij het verkennen van duurzame maatregelen en het implementeren van energiebesparende acties in hun bedrijf. Het biedt praktische informatie, tips en advies op maat om het MKB te begeleiden bij het verminderen van energieverbruik, het verlagen van CO2-uitstoot en het verduurzamen van bedrijfsprocessen.

 • BespaarGarant

  Stichting BespaarGarant biedt een standaardmethode om gebouwen te verduurzamen. Het stappenplan helpt je aan een besparingsproject met een technische prestatiegarantie en slimme financiering uit lagere energiekosten. De methode is geschikt voor bedrijven en instellingen die minstens €500 energiekosten per maand willen besparen. In een adviesgesprek worden de mogelijkheden in kaart gebracht.

 • Rekentool WEii en Energiekompas

  Wat zijn eigenlijk de energieprestaties van jouw gebouw? Met een paar gegevens over je gebouw en energiegebruik, laat het Weii kompas zien of jouw gebouw klaar is voor de toekomst. WEii staat voor Werkelijke Energie intensiteit indicator. De WEii van een gebouw wordt berekend op basis van het werkelijke, gemeten, energiegebruik en het gebruiksoppervlak van het gebouw.

 • DEB advies

  DEB.nl biedt ondernemers inzicht in de hoeveelheid energie die ze kunnen besparen en hoe ze dat kunnen bereiken. Je krijgt een praktisch overzicht van energiebesparende maatregelen die in korte tijd terug te verdienen zijn. Alle ondernemers kunnen gratis gebruik maken van de online tool en ontvangen een advies dat past bij hun onderneming. Dus ook ondernemers die buiten de wettelijke verplichting vallen.

 • Alliantie Klimaatactie

  Heb je een mkb-bedrijf met minimaal 3 medewerkers? En wil je met jouw bedrijf de komende 3 jaar 40% aan CO2-uitstoot verminderen? Je kan je dan aansluiten bij de Alliantie Klimaatactie. Je wordt dan gratis geholpen met bijvoorbeeld een 0-meting, stappenplan,  toegang tot tips en praktijkverhalen en bijeenkomsten. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: de alliantie gaat voor het 40% bespaardoel.

 • Milieubarometer

  Met de Milieubarometer van Stichting Stimular kan je als museum je eigen voetafdruk berekenen en een nulmeting maken. Daarnaast biedt de Milieubarometer een afvinkbare maatregelenlijst met duurzaamheidsacties. Leden van de Museumvereniging krijgen 30% korting op een startabonnement.

 • Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed RVO

  Vanaf 2021 kunnen kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren voor het verduurzamen van hun gebouwen terecht bij het ontzorgingsprogramma binnen hun provincie. Via dit programma kunnen eigenaren van maatschappelijk vastgoed gebruik maken van advies en ondersteuning op maat.

 • Energietransitie Utrecht

  Met deze website helpt de provincie Utrecht gemeenten, ondernemers, bewonersinitiatieven, maatschappelijke organisaties en andere samenwerkingspartners om de energietransitie te versnellen. Je vindt hier informatie over subsidies, de ondersteuning die we bieden, praktijkvoorbeelden en andere praktische informatie.

 • Verduurzamingsrichtlijnen

  ‘Hóe doe je dat eigenlijk, een monument verduurzamen?’ Met een geïntegreerde benadering van lesmateriaal, ontwerptools en uitvoeringsrichtlijnen wordt die vraag op deze website beantwoord. Digitale en fysieke middelen zijn hierbij samengebracht.

 • Hulp bij verduurzamen (Erfgoedhuis Zuid-Holland)

  Duurzaamheid is een dynamisch onderwerp, daarom is er veel en snel wisselende informatie beschikbaar. Graag helpt Erfgoedhuis Zuid-Holland je op weg zodat je ook jouw monument straks comfortabel, energiezuinig en klimaatbestendig kunt maken.

 • VANG buitenhuis

  Het programma VANG Buitenshuis helpt de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector) om het restafval dat vrijkomt – en dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval – te halveren. VANG staat voor ‘van afval naar grondstof’. Het doel van dit meerjarenprogramma dat onder is gebracht bij Rijkswaterstaat, is meer te recyclen, minder grondstoffen te gebruiken en zo een stap te zetten naar een circulaire economie.

 • Toekomst Religieus Erfgoed: subsidies en stimuleringsmaatregelen

  Klik hier voor een overzicht van alle mogelijke subsidies en stimuleringsmaatregelingen voor religieuze gebouwen, ook als de gebouwen niet meer in gebruik zijn voor religieuze doeleinden.