Status Open
Aanvragen 1 januari 2024 tot 31 december 2024
Provincie Zuid-Holland

In het kort

De Zonnig Zuid-Holland subsidieregeling is mogelijk van toepassing indien een museum een dak constructief moet versterken, voordat er zonnepanelen aangebracht kunnen worden, of wanneer er eerst asbest verwijderd dient te worden. Ook indien een dak (of parkeerterrein) ter beschikking gesteld wordt aan een energiecoöperatie, of indien een parkeerterrein met zonnepanelen verdekt wordt, is de regeling mogelijk van toepassing.

Mogelijk van toepassing, omdat overheden de regeling niet aan kunnen vragen. Dat betekend dat per geval uitgezocht wordt wie eigenaar (eventueel huurder of pachter) van het gebouw of het dak is om na te gaan of de regeling daadwerkelijk van toepassing is. Voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten of in beschermde stads- en dorpsgezichten moet een vergunning aangevraagd worden. Neem contact op met jouw gemeente voor meer informatie.

Belangrijke voorwaarden*

  • De aanvrager is eigenaar, pachter, of anderszins rechthebbende van het dak, waterbassin of parkeerterrein waarop de PV-panelen worden geïnstalleerd.
  • De aanvrager is geen overheidsorganisatie.

*Let op: dit is niet de volledige lijst aan voorwaarden. Ga naar de website voor een overzicht van alle voorwaarden voor deze financiering.

Vragen of meer informatie nodig?

Neem dan contact op met de provincie Zuid-Holland via zuidholland@pzh.nl