Status Open
Aanvragen 19 april 2024 tot 15 december 2024
Provincie Heel Nederland

In het kort

Allerlei inspanningen doen om je erfgoed digitaal beschikbaar te maken en toch niet gevonden worden? Dat is natuurlijk zonde. Door zoveel mogelijk te werken volgens dezelfde afspraken en standaarden, kunnen we dit erfgoed wél toegankelijk maken voor een groot publiek. Dit noemen we ‘NDE-compatibel werken’. Komende tijd zijn er mogelijkheden om op dit gebied versneld stappen te maken. Het ministerie van OCW heeft extra financiële middelen beschikbaar gesteld om hierbij te ondersteunen. De versnelling is bedoeld voor alle organisaties die collecties beheren en collectieve erfgoedplatformen die digitaal verbonden erfgoed toegankelijk willen maken voor het publiek.

Je kunt een voorstel doen om je collectie breder toegankelijk te maken en te verbinden met ander erfgoed door:

  • De overstap te maken naar een collectie-informatiesysteem dat NDE-compatibel is;
  • Je collectie-informatiesysteem NDE-compatibel te laten maken;
  • Een collectief erfgoedplatform NDE-compatibel te maken op basis van de Architectuurblauwdruk.

Goed om te weten

Naast het gebruik van de in het netwerk beschikbare tools, expertise en ervaring, is er ook de mogelijkheid tot financiële ondersteuning bij de uitvoering van je projectvoorstel. Voor individuele voorstellen is een bijdrage van € 5.000 tot € 15.000 beschikbaar, voor samenwerkingsprojecten is een bijdrage van € 25.000 tot € 50.000 mogelijk. Het totale budget van het versnellingsprogramma bedraagt in 2024 € 600.000.

Vragen of meer informatie nodig?

Bespreek dit met de digitaal-erfgoed-coach in je provincie of met de coördinator Versnellen voordat je je projectvoorstel aanmeldt. Neem contact op met de coördinator versnellen Sies Vonk via 06 55 334 207 of versnellen@netwerkdigitaalerfgoed.nl

Digitaal-erfgoed-coach