Status Open
Aanvragen Hele jaar door
Provincie Utrecht
Monument Gemeentelijk
Eigenaar pand Museum zelf

In het kort

Het Utrechts Restauratiefonds is een provinciaal fonds dat zich richt op het behoud en de restauratie van monumentale panden in de provincie Utrecht, waaronder ook musea, door restauratie- en herbestemmingsprojecten mogelijk te maken.

Belangrijke voorwaarden*

  • Het museum zit in een gemeentelijk monument of beeldbepalend pand
  • Het museum (/aanvrager) is de eigenaar van het monumentale pand
  • De werkzaamheden zijn bedoelt om de monumentale waarden te herstellen

*Let op: dit is niet de volledige lijst aan voorwaarden. Ga naar de website voor een overzicht van alle voorwaarden voor deze financiering.

Vragen of meer informatie nodig?

Financiële vragen kan je stellen aan de regio accountmanager:

  • De heer Harry Kers

Telefoon 088 – 253 90 20 of

Mobiel 06 51 40 37 32

E-mail h.kers@restauratiefonds.nl

 

Voor technische vragen of vragen over de subsidiabele kosten kan je terecht bij:

  • Gemeente Utrecht, afdeling Erfgoed

Telefoon 14 030

E-mail monumenten@utrecht.nl