Status Open
Aanvragen Hele jaar door
Provincie Utrecht
Monument Gemeentelijk, Rijksmonument
Eigenaar pand Museum zelf
Kenmerken museum Stichting

In het kort

De gemeente Utrecht vindt het belangrijk dat er ook in monumentale panden energiebesparende maatregelen worden genomen. Om dit te stimuleren is er de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek.

Belangrijke voorwaarden*

  • Het pand wordt niet gebruikt als hoofdverblijf, maar is in eigendom van het museum (/de aanvrager)
  • Het museum (/de aanvrager) is een stichting
  • Het gebouw is een rijksmonument, gemeentelijk monument of beeldbepalend pand in beschermde stads- en dorpsgezichten

*Let op: dit is niet de volledige lijst aan voorwaarden. Ga naar de website voor een overzicht van alle voorwaarden voor deze financiering.

Vragen of meer informatie nodig?

Financiële vragen kan je stellen aan de regio accountmanager:

  • De heer Harry Kers

Telefoon 088 – 253 90 20 of

Mobiel 06 51 40 37 32

E-mail h.kers@restauratiefonds.nl

 

Voor technische vragen of vragen over de subsidiabele kosten kan je terecht bij:

  • Gemeente Utrecht, afdeling Erfgoed

Telefoon 14 030

E-mail: monumenten@utrecht.nl