Status Open
Aanvragen 1 januari 2024 tot 30 juni 2024
Provincie Utrecht

In het kort

De USET-regeling is bedoel voor het uitvoeren van energiescans, (haalbaarheids-)onderzoeken, consultancydiensten als advisering en begeleiding bij de aanbesteding van energiemaatregelen.

Goed om te weten

Vanwege de diversiteit aan organisaties en activiteiten, die kunnen bijdragen aan het realiseren van de provinciale doelstellingen voor energietransitie, is de USET 2021 opgebouwd uit zes paragrafen (hoofdstuk 2). Deze paragrafen geven diverse subsidiabele activiteiten voor de verschillende doelgroepen weer. Een belangrijk algemeen uitgangspunt is dat de subsidies vooral stimulerend moet zijn om projecten van de grond te krijgen door het laatste stukje financiering bij te dragen of door de aanvrager te helpen bij het verkrijgen van aanvullende financiering.

De voorwaarden waaronder subsidie wordt verleend, zijn afhankelijk van het onderdeel uit de verordening waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Check hiervoor de link over de zes paragrafen.

Vragen of meer informatie nodig?

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor subsidieverlening? Of wil je advies bij het aanvragen, dan kan je contact opnemen met subsidies.energietransitie@provincie-utrecht.nl