Status Bijna open
Aanvragen 1 februari 2025 tot 31 maart 2025
Provincie Heel Nederland
Monument Rijksmonument
Eigenaar pand Museum zelf

In het kort

De Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) vergoedt een deel van de onderhoudskosten van een monument. Deze subsidieregeling is bedoeld voor rijksmonumenten die geen woonfunctie hebben, zoals molens en kerken. Onder subsidiabele kosten vallen de reguliere onderhoudswerkzaamheden, zoals het schilderen van de kozijnen of plaatselijk herstel van houtwerk. 

Belangrijke voorwaarden*

  • Het gaat om een rijksmonument die geen woonhuis is
  • Ook voor groene en archeologische rijksmonumenten
  • Vooraf aanvragen voor 6 jaar op basis van een 6-jarig onderhoudsplan
  • De subsidie wordt aangevraagd voor doelmatig onderhoudt, dus niet voor grote transformaties of vernieuwingen

*Let op: dit is niet de volledige lijst aan voorwaarden. Ga naar de website voor een overzicht van alle voorwaarden voor deze financiering.

Goed om te weten

Het subsidiebedrag dat wordt verleend, bedraagt 60% van de subsidiabele kosten. Voor eigenaren die hun monument bedrijfsmatig gebruiken geldt een subsidiebedrag van 40%. De subsidiabele kosten op grond waarvan het subsidiebedrag wordt verleend, zijn ten hoogste 3% van de herbouwwaarde. Aanvullend op de subsidie voor het reguliere onderhoud van het rijksmonument kan de eigenaar subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een verduurzamingsonderzoek.

Vragen of meer informatie nodig?

Neem contact op met de Infodesk