Status Gesloten
Aanvragen 1 januari 2024 tot 16 april 2024
Provincie Heel Nederland

In het kort

Voor projecten waarin alternatieve perspectieven worden ontwikkeld en de grenzen van digitale tools, media en technologieën worden verkend. Onderzoek, experiment, kritische reflectie en vernieuwing staan hierbij centraal.

De volgende subsidies kunnen worden verstrekt:

  • Projectsubsidie, cofinanciering is vereist
  • Startsubsidie van maximaal € 7.500, cofinanciering is niet vereist

Belangrijke voorwaarden*

  • Artistiek-inhoudelijke waarde
  • Betekenis van gekozen thematiek en vraagstelling voor het vakgebied
  • Doeltreffendheid in opzet, methodiek en betrokken expertise
  • Draagvlak in de vorm van betrokken partners, de wijze en mate van cofinanciering en het verwachte publieksbereik
  • Bijdrage aan diversiteit en inclusie binnen het vakgebied

*Let op: dit is niet de volledige lijst aan voorwaarden. Ga naar de website voor een overzicht van alle voorwaarden voor deze financiering.

Goed om te weten

De beoordelingscriteria worden toegelicht in de Handleiding voorbereiding subsidieaanvraag Digitale cultuur. Hierin vindt je ook handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag.

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Regeling Digitale cultuur. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

Vragen of meer informatie nodig?

Neem dan contact op via digitalecultuur@stimuleringsfonds.nl of bel naar 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen. Je kunt ook uiterlijk twee weken voor de sluitingsdatum een concept voorleggen aan de medewerkers van deze regeling via het genoemde mailadres.

Veelgestelde vragen