Status Open
Aanvragen 1 januari 2024 tot 1 januari 2025
Provincie Limburg
Kenmerken museum Stichting, ANBI Status

In het kort

Ben jij eigenaar van klein maatschappelijk vastgoed? En kan jij expertise en capaciteit gebruiken om jouw vastgoed te verduurzamen? Met het Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed biedt de Provincie Limburg jou kosteloos advies en ondersteuning op maat om deze verduurzaming te realiseren. Hierbij worden diverse duurzaamheidscoaches en projectfacilitators kosteloos beschikbaar gesteld aan kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren in Limburg.

Belangrijke voorwaarden*

  • Culturele ANBI
  • Maximaal 10 gebouwen in eigendom

*Let op: dit is niet de volledige lijst aan voorwaarden. Ga naar de website voor een overzicht van alle voorwaarden voor deze financiering.

Goed om te weten

Deelname aan het ontzorgingsprogramma is kosteloos. Kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren kunnen gedurende deze looptijd ontzorgd worden bij de verduurzaming van hun vastgoed. Hiervoor worden diverse duurzaamheidscoaches en projectfacilitators beschikbaar gesteld. Afhankelijk van de behoefte of vraag van de vastgoedeigenaar ondersteunt de duurzaamheidscoach en projectfacilitator bij de verduurzaming. Te denken valt aan het opstellen van een plan van aanpak/ routekaart of een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan, een energiescan uitvoeren of het in kaart brengen van financieringsmogelijkheden. De duurzaamheidsmaatregelen worden echter niet gefinancierd uit het ontzorgingsprogramma. Daarnaast richt het ontzorgingsprogramma zich op het stimuleren van vraagbundeling (om onder andere kostenbesparing te realiseren) en het delen van regionale kennis en ervaring in het bestaande landelijke Kennis- en Innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

Vragen of meer informatie nodig?

Neem contact op met Juul van Cruchten via 06 31 04 49 28 of j.van­cruch­ten@hvdsl.nl