Status Open
Aanvragen Hele jaar door
Provincie Noord-Holland
Monument Gemeentelijk, Provinciaal, Rijksmonument
Eigenaar pand Museum zelf

In het kort

De Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek is een financiële regeling die gericht is op het ondersteunen van eigenaren van monumentale panden in de provincie Noord-Holland. De hypotheek biedt financiële mogelijkheden voor restauratie, herbestemming en verduurzaming van monumentale panden, waaronder ook musea. Het stelt eigenaren in staat om leningen af te sluiten tegen aantrekkelijke voorwaarden om investeringen te doen in het behoud en de verbetering van monumentale panden.

Belangrijke voorwaarden*

  • Het museum (/aanvrager) is de eigenaar van een monument in de provincie Noord-Holland dat in oorsprong niet is vervaardigd voor een bewoning.
  • Als het gaat om een gemeentelijk monument behoort het in oorsprong tot het industrieel, religieus of agrarisch erfgoed van de gemeente
  • De werkzaamheden zijn nog niet gestart
  • Het monument is geen overheidseigendom

*Let op: dit is niet de volledige lijst aan voorwaarden. Ga naar de website voor een overzicht van alle voorwaarden voor deze financiering.

Vragen of meer informatie nodig?

Voor financiële vragen kan je terecht bij de accountmanager:

  • De heer Bernard Brons

Telefoon 088 – 253 90 20 of

Mobiel 06 10 70 39 98

E-mail b.brons@restauratiefonds.nl

 

Voor technische vragen of vragen over de subsidiabele kosten kan je terecht bij de provincie Noord-Holland:

  • Ernst van der Kleij

Beleidsadviseur Cultureel Erfgoed

Telefoon 06 18 60 94 19

E-mail  kleije@Noord-Holland.nl