Status Open
Aanvragen Hele jaar door
Provincie Heel Nederland
Museum Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

In het kort

Metamorfoze financiert conserveringsprojecten voor het behoud van archieven en collecties van archiefinstellingen, bibliotheken en andere bewaarinstellingen. Er zijn twee trajecten: Archieven en Collecties (AC) en Boeken, Kranten en Tijdschriften (BKT). Daarnaast financiert Metamorfoze onderzoek op het gebied van papierconservering.

Instellingen kunnen projectvoorstellen indienen bij Metamorfoze. Metamorfoze toetst of de voorstellen voldoen aan de voorwaarden, en draagt de projecten ter goedkeuring voor aan de Adviescommissie van Metamorfoze.

Belangrijke voorwaarden*

  • De financiering van het digitaliseren van de collectie gaat met een vaste prijs per pagina, die is afhankelijk van de complexiteit van een project.
  • De kosten voor het beschikbaar stellen van het materiaal zijn voor de rekening van de instelling.

*Let op: dit is niet de volledige lijst aan voorwaarden.

Vragen of meer informatie nodig?

Neem dan contact op met één van de coördinatoren: