Status Open
Aanvragen Hele jaar door
Provincie Friesland
Monument Gemeentelijk
Eigenaar pand Museum zelf

In het kort

Het Leeuwarder Restauratiefonds is een fonds dat zich richt op het behoud, de restauratie en de herbestemming van monumentale panden in de stad Leeuwarden, Nederland. Het fonds verstrekt leningen en subsidies aan eigenaren van monumentale panden, waaronder musea, om restauratie- en herbestemmingsprojecten mogelijk te maken. Het doel is om het cultureel erfgoed in Leeuwarden te behouden en te bevorderen.

Belangrijke voorwaarden*

  • Het museum (/aanvrager) is de eigenaar van een gemeentelijk monument of aangewezen beeldbepalend pand in Leeuwarden
  • De lening is niet overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar
  • De werkzaamheden zijn nog niet gestart
  • Het gaat om kosten waarmee de monumentale waarden worden herstelt

*Let op: dit is niet de volledige lijst aan voorwaarden. Ga naar de website voor een overzicht van alle voorwaarden voor deze financiering.

Vragen of meer informatie nodig?

Voor technische vragen of vragen over de subsidiabele kosten kan je terecht bij de Gemeente Leeuwarden:

  • Afdeling Monumentenzorg

Telefoon: 14 058
E-mail: via contactformulier

 

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij de accountmanager:

  • Grietje Hofstede-Jensma

Telefoon: 088 – 253 90 20 of

Mobiel: 06 13 61 12 74

E-mail: g.hofstede@restauratiefonds.nl