Status Open
Aanvragen Hele jaar door
Provincie Heel Nederland

In het kort

Met Kunst Erfgoed Presentatie stimuleert het Mondriaan Fonds bijzondere presentaties van instellingen op het gebied van beeldende kunst en/of cultureel erfgoed, waardoor de relatie met het publiek wordt versterkt, en het aanbod van presentaties als geheel goed aansluit op de samenstelling van de bevolking. Het gaat om bijdragen voor tentoonstellingen, festivals en andere presentatievormen die het gangbare overstijgen en die relevant zijn voor de hedendaagse beeldende kunst en/of cultureel erfgoed in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Belangrijke voorwaarden*

  • Een bijdrage Kunst Erfgoed Presentatie kan niet worden aangevraagd voor vaste lasten, het bouwen of stichten van musea of voor reguliere exploitatie.
  • De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld en is maximaal 40% van de variabele projectkosten. De minimale begroting van het project moet hoger zijn dan € 25.000 en mag geen vaste lasten bevatten. Een bijdrage boven de € 50.000 is uitzonderlijk.
  • Culturele instellingen onderschrijven de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Naleving van de Fair Practice Code betekent automatisch dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.

*Let op: dit is niet de volledige lijst aan voorwaarden. Ga naar de website voor een overzicht van alle voorwaarden voor deze financiering.

Vragen of meer informatie nodig?

Neem dan contact op met één van de drie adviseurs:

Of bel 020 523 15 23 of mail naar info@mondriaanfonds.nl