Status Open
Aanvragen Hele jaar door
Provincie Heel Nederland
Codes Fair practice code, Governance code cultuur, Code diversiteit & inclusie
Kenmerken museum Rechtspersoon zonder winstoogmerk

In het kort

Heb je een plan voor een bijzonder project? Misschien biedt de bijdrage Kunst Erfgoed Presentatie van het Mondriaan Fonds uitkomst. Voor deze regeling mag het project onderdeel zijn van een (tentoonstellings)programma, maar dan moet het een reguliere invulling wel overstijgen.

Met Kunst Erfgoed Presentatie stimuleert het Mondriaan Fonds bijzondere presentaties van instellingen op het gebied van beeldende kunst en/of cultureel erfgoed, waardoor de relatie met het publiek wordt versterkt, en het aanbod van presentaties als geheel goed aansluit op de samenstelling van de bevolking. Aanvragen op het gebied van digitalisering vallen hier ook onder.

Goed om te weten

Musea onderschrijven de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Naleving van de Fair Practice Code betekent automatisch dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.

De minimale begroting van het project moet hoger zijn dan € 25.000. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 40% van de projectkosten.

Vragen of meer informatie nodig?

Bel 020 523 15 23 of mail naar info@mondriaanfonds.nl.