Status Bijna open
Aanvragen 23 september 2024 tot 17 oktober 2024
Provincie Friesland
Kenmerken museum Stichting

In het kort

De Provincie Fryslân stelt in 2024 tweemaal subsidie beschikbaar voor het verduurzamen van mienskipsgebouwen, onder andere musea.

Belangrijke voorwaarden*

  • Het pand moet een maatschappelijke functie hebben, bijdragen aan de leefbaarheid in de omgeving en geen winstoogmerk hebben.
  • Per project is maximaal € 35.000,- beschikbaar. Tot een maximum van 30% van de totale subsidiabele projectkosten.

*Let op: dit is niet de volledige lijst aan voorwaarden. Ga naar de website voor een overzicht van alle voorwaarden voor deze financiering.

Goed om te weten

Bekijk de website voor een uitgebreide omschrijving van wat je nodig hebt voor het doen van een aanvraag plus voor handige tips.

Vragen of meer informatie nodig?

Neem contact op met de provincie Fryslân via maatschappelijkvastgoed@fryslan.frl of bel naar de afdeling Subsidies via 058 292 59 25.