Status Open
Aanvragen Hele jaar door
Provincie Noord-Holland
Monument Gemeentelijk
Eigenaar pand Museum zelf

In het kort

Het Hilversums Restauratiefonds is een fonds dat zich richt op het behoud, de restauratie en de herbestemming van monumentale panden in de stad Hilversum. Het fonds verstrekt leningen aan eigenaren van monumentale panden, waaronder musea, om restauratie- en herbestemmingsprojecten mogelijk te maken. Het doel is om het cultureel erfgoed in Hilversum te behouden en te bevorderen.

Belangrijke voorwaarden*

  • Het museum (/aanvrager) is eigenaar van een gemeentelijk monument in Hilversum
  • Het gaat om kosten waarmee de monumentale waarden worden hersteld
  • De werkzaamheden zijn nog niet begonnen

*Let op: dit is niet de volledige lijst aan voorwaarden. Ga naar de website voor een overzicht van alle voorwaarden voor deze financiering.

Vragen of meer informatie nodig?

Voor financiële vragen kan je terecht bij de accountmanager:

  • De heer Bernard Brons

Telefoon 088 – 253 90 20 of

Mobiel 06 10 70 39 98

E-mail b.brons@restauratiefonds.nl

 

Voor technische vragen of vragen over de subsidiabele restauratiekosten kan je terecht bij de gemeente Hilversum:

  • Annette Koenders

Sr. Beleidsadviseur Cultureel Erfgoed

Telefoon 035-6292629

E-mail: a.koenders@hilversum.nl

  • Friederike Hensch

Sr. Beleidsadviseur Cultureel Erfgoed

Telefoon 035-6292631

E.mail: f.hensch@hilversum.nl