Status Open
Aanvragen Hele jaar door
Provincie Gelderland
Monument Gemeentelijk, Rijksmonument
Eigenaar pand Museum zelf

In het kort

Het Gelders Monumentenfonds is een provinciaal fonds dat zich richt op het behoud, de restauratie en de herbestemming van monumentale panden in de provincie Gelderland, waaronder ook musea. Het doel is om het behoud van cultureel erfgoed in de provincie Gelderland te bevorderen en te ondersteunen.

De hoogte van de hypotheek is afhankelijk van de subsidiabele kosten. Dit zijn kosten van de restauratie, herbestemming of energiebesparende voorzieningen. Je vraagt de hypotheek aan nadat de subsidiabele kosten zijn vastgesteld door de gemeente en voordat je begint met de werkzaamheden.

Belangrijke voorwaarden*

  • Het museum (/aanvrager) is de eigenaar van het pand
  • Het pand is een rijksmonument of gemeentelijk monument
  • Er worden kosten gemaakt voor restaureren, herbestemmen of verduurzamen van het monument
  • De werkzaamheden zijn nog niet gestart

*Let op: dit is niet de volledige lijst aan voorwaarden. Ga naar de website voor een overzicht van alle voorwaarden voor deze financiering.

Vragen of meer informatie nodig?

Financiële vragen kan je stellen aan de regio accountmanager:

  • De heer Harry Kers

Telefoon 088 – 253 90 20 of

Mobiel 06 51 40 37 32

E-mail h.kers@restauratiefonds.nl