Status Open
Aanvragen 1 januari 2024 tot 31 december 2024
Provincie Gelderland
Monument Gemeentelijk, Rijksmonument
Eigenaar pand Museum zelf

In het kort

De provincie Gelderland ondersteunt eigenaren van Gelderse Rijk -of gemeentelijke monumenten die een vraag of initiatief hebben om het monument te restaureren, verduurzamen of herbestemmen. Het kan hierbij gaan om zowel gebouwen als groen erfgoed. Ze ondersteunen op verschillende manieren, afhankelijk van de vraag. Ze leveren bijvoorbeeld expertise wanneer je jouw monument wilt verduurzamen of kunnen meehelpen om jouw plan te optimaliseren. Ook hebben ze mogelijkheden om te ondersteunen bij het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken of procesbegeleiding. Financiering voor de uitvoering van jouw project zien ze als sluitstuk van het proces. Daarbij kijken ze in eerste instantie naar mogelijkheden om het project met een lening te ondersteunen. Subsidie is bedoeld voor een eventueel financieel tekort op jouw project.

Belangrijke voorwaarden*

  • Het museum is een Gelders Rijks- of gemeentelijk monument
  • Projectkosten bedragen minimaal 50.000 euro
  • Het museum (/aanvrager) is zelf eigenaar van het pand
  • Het monument was oorspronkelijk geen woonhuis
  • De werkzaamheden hebben geen betrekking op onderhoud of beheer van het monument

*Let op: dit is niet de volledige lijst aan voorwaarden. Ga naar de website voor een overzicht van alle voorwaarden voor deze financiering en voor de beslisboom om te achterhalen of je in aanmerking komt.

Goed om te weten

Je krijgt bijna altijd te maken met de Wet Natuurbescherming wanneer je plannen heeft om uw monument te restaureren, herbestemmen of verduurzamen. Doe daarom vroegtijdig een quickscan flora en fauna omdat de hele procedure tot aan het krijgen van een ontheffing of vergunning circa 2 jaar in beslag kan nemen.

Vragen of meer informatie nodig?

Vul het vragenformulier in of bel naar: 026 359 9999.

Vragenformulier