Status Gesloten
Aanvragen 1 januari 2024 tot 1 mei 2024
Provincie Heel Nederland

In het kort

Ben jij als vrijwilliger bezig met een project met digitale insteek? Zoals het fotograferen van objecten? Het digitaliseren van de collectie? Of het uitvoeren van een oral history-project? Aanpassingen aan de website om je digitale aanwezigheid te vergroten? Of de ontwikkeling van een audiotour?

Dan kun je nu een aanvraag doen bij het Cultuurfonds, via de Erfgoedvrijwilligersregeling. De regeling is speciaal bedoeld voor kleine erfgoedorganisaties.

Belangrijke voorwaarden*

  • Het project moet een toegevoegde waarde hebben voor de vrijwilligers in het uitoefenen van hun taken.
  • De regeling is speciaal voor kleine erfgoedorganisaties tot en met 3 fte.
  • Het project is een investering op de lange termijn en geen tijdelijke oplossing.
  • Het aangevraagde bedrag ligt tussen de € 500 en € 5.000. Voor grotere projecten kan een reguliere aanvraag worden gedaan.
  • Het aangevraagde bedrag is maximaal 100 % van de totale projectkosten.
  • Prioriteit wordt gegeven aan aanvragen van erfgoedvrijwilligers zelf.

*Let op: dit is niet de volledige lijst aan voorwaarden.

Indien de aanvraag gaat over digitalisering van erfgoedcollecties gelden er aanvullende voorwaarden, ga naar de website voor meer informatie.

Vragen of meer informatie nodig?

Neem dan contact op met het Cultuurfonds via monumentenzorg@cultuurfonds.nl