Status Open
Aanvragen 1 januari 2024 tot 31 juli 2024
Provincie Heel Nederland
Kenmerken museum Project nog niet gestart, Rechtspersoon zonder winstoogmerk

In het kort

Met deze regeling worden projecten gestimuleerd waarin activiteiten worden ontwikkeld om immaterieel erfgoed toekomstbestendig te maken, om lokale erfgoed- en vrijwilligersorganisaties te versterken of om iedereen met erfgoed in aanraking te brengen door educatie. Het gaat om alle aspecten rondom erfgoed die erop gericht zijn om meer en nieuwe doelgroepen actief te betrekken (laten participeren) bij erfgoed. Zowel materieel als immaterieel. De oude subsidieregeling die gericht was op participatieprojecten rondom digitalisering is ook onderdeel van deze subsidieregeling. Het gaat dan wel om een participatieproject rondom gedigitaliseerd erfgoed. Het is geen subsidie om collecties te digitaliseren.

Belangrijke voorwaarden*

  • Je mag pas beginnen met uitvoeren van je project op het moment dat het Fonds laat weten dat je aanvraag gehonoreerd is. Dit duurt maximaal 13 weken
  • Meer en nieuwe mensen nemen deel aan erfgoed
  • Je bent een stichting of vereniging

*Let op: dit is niet de volledige lijst aan voorwaarden. Ga naar de website voor een overzicht van alle voorwaarden voor deze financiering.

Goed om te weten

Een flink aantal musea hebben al subsidie ontvangen voor projecten gericht op participatie en educatie. Digitalisering kan bijvoorbeeld onderdeel zijn van een participatieproject.

Vragen of meer informatie nodig?

Neem dan contact op met één van de drie adviseurs:

Wie gingen je voor?

Ontdek hoe musea, net als het jouwe, wegen bewandelden om financieringen te verwerven en subsidies te benutten. De voorbeelden belichten niet alleen de succesvolle financieringsinspanningen, maar biedt ook waardevolle inzichten en praktische tips die jouw instelling kunnen inspireren.