Status Gesloten
Aanvragen 1 januari 2024 tot 4 april 2024
Provincie Heel Nederland
Codes Fair practice code, Governance code cultuur, Code diversiteit & inclusie
Kenmerken museum Rechtspersoon zonder winstoogmerk

In het kort

Met Erfgoed Innovatie stimuleert het Mondriaan Fonds musea en collectie beherende erfgoedinstellingen vernieuwende trajecten in te zetten die leiden tot transitie, waaronder onderzoek, nieuwe programmeringen, bijzondere thematische samenwerkingen en herinrichtingen, die relevant zijn voor de maatschappij. Ook kan er een bijdrage worden aangevraagd voor een haalbaarheidsonderzoek. Aanvragen op het gebied van digitalisering vallen hier ook onder.

Goed om te weten

Musea onderschrijven de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Naleving van de Fair Practice Code betekent automatisch dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.

Aanvragen voor Erfgoed Innovatie kan 2 maal per jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. De deadlines in 2024 zijn op: 4 april en 5 september, voor 16:00 uur (CEST) / 10:00 uur (AST) .

Vragen of meer informatie nodig?

Bel 020 523 15 23 of mail naar info@mondriaanfonds.nl.