Status Gesloten
Aanvragen 1 januari 2024 tot 4 april 2024
Provincie Heel Nederland

In het kort

Met Erfgoed Innovatie stimuleert het Mondriaan Fonds musea en collectiebeherende erfgoedinstellingen vernieuwende trajecten in te zetten die leiden tot transitie, waaronder onderzoek, nieuwe programmeringen, bijzondere thematische samenwerkingen en herinrichtingen, die relevant zijn voor de maatschappij. Ook kan er een bijdrage worden aangevraagd voor een haalbaarheidsonderzoek.

Belangrijke voorwaarden*

  • De bijdrage voor een realisering van een traject of samenwerkingen is maximaal 40% van de projectkosten. De begroting moet minimaal € 25.000 bedragen.  Voor een haalbaarheidsonderzoek is de bijdrage maximaal 70% van de kosten, met een maximum bedrag van € 15.000.
  • Van instellingen wordt verwacht dat ze de Fair Practice Code onderschrijven, evenals de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.
  • Aan activiteiten die al gefinancierd worden of zullen worden vanuit een andere regeling van het Mondriaan Fonds dan wel op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid of een andere voorziening gefinancierd uit publieke middelen, kan niet worden bijgedragen.
  • Een bijdrage kan niet worden aangevraagd voor vaste lasten, het bouwen of stichten van musea of voor reguliere exploitatie.

*Let op: dit is niet de volledige lijst aan voorwaarden. Ga naar de website voor een overzicht van alle voorwaarden voor deze financiering.

Vragen of meer informatie nodig?

Neem dan contact op met één van de drie adviseurs:

Of bel 020 523 15 23 of mail naar info@mondriaanfonds.nl

Wie gingen je voor?

Ontdek hoe musea, net als het jouwe, wegen bewandelden om financieringen te verwerven en subsidies te benutten. De voorbeelden belichten niet alleen de succesvolle financieringsinspanningen, maar biedt ook waardevolle inzichten en praktische tips die jouw instelling kunnen inspireren.