Status Open
Aanvragen Hele jaar door
Provincie Drenthe
Monument Gemeentelijk, Provinciaal, Rijksmonument
Eigenaar pand Museum zelf

In het kort

Het Drents Monumentenfonds Zakelijk is gericht op zakelijke eigenaren van monumentale panden in de provincie Drenthe. Het doel is het behoud en de herbestemming van monumentale panden te ondersteunen door middel van financiering.

Belangrijke voorwaarden*

  • Het museum (/aanvrager) is eigenaar van het pand
  • Voor Rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden
  • Het museum is nog niet gestart met de werkzaamheden
  • De werkzaamheden moeten een combinatie zijn van zowel behoud (restauratie, verduurzaming) als herbestemming
  • De benodigde (onherroepelijke) omgevingsvergunning voor de geplande werkzaamheden

*Let op: dit is niet de volledige lijst aan voorwaarden. Ga naar de website voor een overzicht van alle voorwaarden voor deze financiering.

Vragen of meer informatie nodig?

Financiële vragen? Neem contact op met de accountmanager:

  • Grietje Hofstede

Telefoon 088 – 253 90 20

E-mail financieringen@restauratiefonds.nl

 

Voor technische vragen of vragen over de ’subsidiabele’ kosten kan je contact opnemen met de provincie Drenthe, Wouter Sikkema (w.sikkema@drenthe.nl, 0592-365220).