Status Open
Aanvragen Hele jaar door
Provincie Heel Nederland
Kenmerken museum Rechtspersoon zonder winstoogmerk, ANBI status

In het kort

Dioraphte geeft financiële ondersteuning aan projecten die het behoud en beheer beogen van materieel roerend en onroerend cultureel erfgoed in Nederland. Musea komen hiervoor in aanmerking.

Belangrijke voorwaarden*

  • Het project is van blijvende waarde. Tijdelijke projecten, zoals tentoonstellingen en symposia vallen buiten ons toekenningsbeleid.
  • Bij projecten ten aanzien van onroerend erfgoed komen rijksmonumenten alleen in aanmerking wanneer ze niet in eigendom zijn van de rijksoverheid of een lagere overheid.
  • Op het gebied van roerend erfgoed ondersteunt Dioraphte geen aankopen van objecten.
  • Dioraphte zoekt naar projecten die qua financiële omvang in de middenmoot zitten.

*Let op: dit is niet de volledige lijst aan voorwaarden. Wanneer je denkt in aanmerking te komen kan je een vooraanvraag indienen.

Wie gingen je voor?

Ontdek hoe musea, net als het jouwe, wegen bewandelden om financieringen te verwerven en subsidies te benutten. De voorbeelden belichten niet alleen de succesvolle financieringsinspanningen, maar biedt ook waardevolle inzichten en praktische tips die jouw instelling kunnen inspireren.