Status Gesloten
Aanvragen 16 maart 2024 tot 15 juni 2024
Provincie Zuid-Holland
Codes Governance code cultuur
Kenmerken museum Project nog niet gestart, Rechtspersoon zonder winstoogmerk

In het kort

Het Cultuurfonds Zuid-Holland ondersteunt collectie beherende erfgoedinstellingen in Zuid-Holland bij het digitaliseren van hun collecties. Met deze steun kunnen instellingen hun cultureel erfgoed bereikbaar maken voor een breed publiek. Dit zijn alle grote, middelgrote en kleine musea, oudheidkamers en historische verenigingen. Het gaat in totaal om ca. 350 instellingen.

Sommige instellingen worden structureel gesubsidieerd door overheden. Het Cultuurfonds Zuid-Holland kan in deze gevallen toch een bijdrage overwegen als het een uitzonderlijk project betreft waarvoor de structurele ondersteuning niet bedoeld of ontoereikend is.

Belangrijke voorwaarden*

  • De aanvrager is een rechtspersoon zonder winstoogmerk
  • Het project is niet reeds (goeddeels) gerealiseerd op het moment van beoordeling
  • De aanvrager onderschrijft de Governance Code Cultuur
  • Het project vindt binnen Nederland plaats
  • Het Cultuurfonds draagt in principe niet bij aan structureel door de overheid gesubsidieerde (BIS-)instellingen.
  • Het Cultuurfonds neemt geen aanvragen in behandeling voor exploitatiekosten en reguliere investeringen.

*Let op: dit is niet de volledige lijst aan voorwaarden. Ga naar de website voor een overzicht van alle voorwaarden voor deze financiering.

Goed om te weten

De richtbedragen voor projecten digitalisering van collectie beherende erfgoedinstellingen met een museale publieksfunctie in Zuid-Holland (grote, middelgrote en kleine musea, oudheidkamers en historische verenigingen) zijn:

  • Maximaal 50% voor de aanschaf van apparatuur voor de digitalisering van de collectie (zoals een collectieregistratiesysteem, hard- en software, scanner, fototoestel, computer/laptop), tot een bedrag van € 10.000.
  • Maximaal 50% voor de inhuur van professionele ondersteuning bij het digitaliseringsproces, tot een bedrag van € 10.000.

Voorwaarden hierbij zijn dat de collectie wordt ontsloten en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek en de collectie vrij beschikbaar komt voor derden (bijvoorbeeld via de Canon van Zuid- Holland, Collectie Nederland of Europeana).

Er zijn meerdere deadlines voor reguliere aanvragen in 2024:

  • 15 juni 2024 (vergaderdatum 27 september 2024)
  • 15 september 2024 (vergaderdatum 6 december 2024)

Vragen of meer informatie nodig?

Neem gerust contact op met het secretariaat van het Cultuurfonds Zuid-Holland, telefoon +31 70 441 7709 of e-mail: zuidholland@cultuurfonds.nl