Status Open
Aanvragen Hele jaar door
Provincie Heel Nederland
Monument Gemeentelijk, Provinciaal
Eigenaar pand Museum zelf

In het kort

Het Cultuurfonds-hypotheekprogramma is bedoeld om eigenaren van monumentale panden, waaronder musea, te ondersteunen bij de financiering van restauratie- en herbestemmingsprojecten, evenals de verduurzaming van deze gebouwen.

Belangrijke voorwaarden*

  • Het museum eigenaar van één va de volgende categorieën ‘niet-rijksmonumenten’: gemeentelijk of provinciaal monument, karakteristiek pand, aangewezen in een bestemmingsplan, beeldbepalend pand in beschermd stads- of dorpsgezicht, provinciaal monument of een ander door de overheid beschermd pand.
  • Het museum gaat restaureren, herbestemmen en/of verduurzamen en is nog niet begonnen met de werkzaamheden.

*Let op: dit is niet de volledige lijst aan voorwaarden. Ga naar de website voor een overzicht van alle voorwaarden voor deze financiering.

Goed om te weten

Er is veel vraag naar een Cultuurfonds-hypotheek. Niet in elke provincie is een Cultuurfonds-hypotheek beschikbaar. Neem contact op met een Monumentencoach voor meer informatie over actuele beschikbaarheid.

Vragen of meer informatie nodig?

Het is verstandig om vooraf met de betreffende regio accountmanager contact te hebben om na te gaan of en zo ja welke financiering van het Restauratiefonds beschikbaar is. Dit verschilt namelijk per monument en per provincie/stad.

Neem contact op met een accountmanager in jouw provincie