Status Open
Aanvragen 1 januari 2024 tot 1 juli 2027
Provincie Heel Nederland

In het kort

Om de financieringsmogelijkheden voor verduurzamingsinvesteringen door het mkb te vergroten is de BMKB verruimd met een groen luik, de BMKB-G. De BMKB-G is bedoeld voor mkb’ers met hooguit 250 personeelsleden.

Goed om te weten

De regeling is toepasbaar op groene investeringen. Onder groene investeringen worden verstaan:

  • Bedrijfsmiddelen zoals opgenomen in de EIA-energielijst
  • Overige middelen verbonden aan energie-investeringen (maximaal aandeel 50%)
  • De aanpassing of vervanging van bedrijfspanden naar tenminste Label C

Vragen of meer informatie nodig?

Neem dan contact op met het RVO.

Contact