Museum cao

Met de museum cao behartigt de Museumvereniging de (werkgevers)belangen van onze lidmusea. Hierin staan afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals loon, toeslagen, werktijden en vakantiedagen. Ook zaken als scholing en pensioen worden vermeld.

De museum cao - een Collectieve arbeidsovereenkomst - is van toepassing op medewerkers van een groot aantal Nederlandse musea, waaronder alle Rijksmusea en een groeiend aantal gemeentelijke musea.  

Functiehandboek

Het Functiehandboek Musea uit 2015 zal worden herzien. Dit jaar wordt gefaseerd gestart met de vernieuwing in overleg met de museumsector.

 

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.