Museum cao

Met de museum cao behartigt de Museumvereniging de (werkgevers)belangen van onze lidmusea. Hierin staan afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals loon, toeslagen, werktijden en vakantiedagen. Ook zaken als scholing en pensioen staan vermeld.

Collectieve arbeidsovereenkomst

De museum cao is van toepassing op medewerkers van een groot aantal Nederlandse musea, waaronder alle Rijksmusea en een groeiend aantal gemeentelijke musea. De huidige cao loopt tot 1 oktober 2020.  

Bekijk hier de salarisschalen per 1 oktober 2018.

Functiehandboek

In 2015 is het nieuwe Functiehandboek Musea gepubliceerd. Alle functies zijn - in nauw overleg met aangesloten musea en met behulp van extern advies - opnieuw beschreven en ingericht. Het nieuwe raster en de nieuw omschreven functies sluiten beter aan bij de huidige museumpraktijk en zijn ingericht op meer flexibiliteit. Als musea functies willen wijzigen of samenvoegen kunnen ze dit handboek als richtlijn gebruiken.

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder